promulgation

  1. (a) resmen ilân etme, yayınlama, neşretme, (yasayı) yayınlayıp yürürlüğe koyma, (b) duyuru, bildiri.
yasa yayımlamak Verb, Law
yasaların yayımlanması Noun, Law