proof in bankruptcy

  1. müflis belgesi
iflas masasına alacağını beyan etmek Verb