proof of a claim

  1. bir iddianın ispatı
bir iddiayı ispatlamak için belge göstermek Verb