proportionality principle

  1. Law ölçülülük ilkesi
ölçülülük ilkesi Noun, Law
orantısallık ilkesi Noun