prove up

  1. Verb (US) kanuni şartları yerine getirdiğini ispatlamak
(US) imtiyaz şartlarını yerine getirdiğini kanıtlamak Verb