1. Fiil (US) kanuni şartları yerine getirdiğini ispatlamak
(US) imtiyaz şartlarını yerine getirdiğini kanıtlamak Fiil