providing

  1. Conjunction eğer, şayet, … ise, … şartıyla, şu şartla ki, … takdirde.
    I shall go providing it doesn't rain:
    Yağmur yağmazsa gideceğim.
    providing that de denir:
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
(Sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 84.12)
Noun, Trades-Professions
... şartıyla
... şartıyla