province

 1. Noun, Law il
 2. Noun, Public Administration il
 3. Noun, Public Administration liva
 4. Noun, Public Administration vilayet
 5. Noun il, vilâyet, eyalet.
 6. Noun ülke, bölge, mıntaka.
 7. Noun, Geography (a) bölgeden daha küçük arazi, (b) kendine özgü bitey, direy ve insan tipleri olan dirimsel coğrafî alan.
 8. Noun (a) yetki alanı.
  within one's province: yetki alanında, salâhiyeti/ihtisası dahilinde.
  It was
  not within the province of the committee to make such decisions: Komite, bu tür kararlar almaya yetkili değildi. (b) belirli iş sahası, kapsam/faaliyet alanı, uğraş, meşgale.
  the province of science: bilimsel alan.
  the province of chemistry: Kimyanın faaliyet alanı.
 9. Noun kilise nüfuz bölgesi.
 10. Noun eskiden İtalya dışında Romaya bağlı eyalet.
mücavir il Noun, Public Administration
Osmanlı vilayetleri Proper Name, History
birinin yetki alanı olmak Verb
sınır ili Noun
Cape of Good Hope ile ayni anlama gelir. G. Afrika Cumhuriyetinin bir eyaleti; eski adı: Cape
Colony. Merkezi: Cape Town.
birinin yetki alanına girmek Verb
sınır ili
kıyı ili
metropol il Noun, Public Administration
birinin yetki alanı içinde olmamak Verb
il başkanı Noun, Public Administration
vilayet şurası Noun, Public Administration
jürinin yetki alanı
bilim alanının dışında olmak Verb