1. İsim, Hukuk il
 2. İsim, Kamu Yönetimi il
 3. İsim, Kamu Yönetimi liva
 4. İsim, Kamu Yönetimi vilayet
 5. İsim il, vilâyet, eyalet.
 6. İsim ülke, bölge, mıntaka.
 7. İsim, Coğrafya (a) bölgeden daha küçük arazi, (b) kendine özgü bitey, direy ve insan tipleri olan dirimsel coğrafî alan.
 8. İsim (a) yetki alanı.
  within one's province: yetki alanında, salâhiyeti/ihtisası dahilinde.
  It was
  not within the province of the committee to make such decisions: Komite, bu tür kararlar almaya yetkili değildi. (b) belirli iş sahası, kapsam/faaliyet alanı, uğraş, meşgale.
  the province of science: bilimsel alan.
  the province of chemistry: Kimyanın faaliyet alanı.
 9. İsim kilise nüfuz bölgesi.
 10. İsim eskiden İtalya dışında Romaya bağlı eyalet.
mücavir il İsim, Kamu Yönetimi
Osmanlı vilayetleri Özel Isim, Tarih
birinin yetki alanı olmak Fiil
sınır ili İsim
Cape of Good Hope ile ayni anlama gelir. G. Afrika Cumhuriyetinin bir eyaleti; eski adı: Cape
Colony. Merkezi: Cape Town.
birinin yetki alanına girmek Fiil
sınır ili
kıyı ili
metropol il İsim, Kamu Yönetimi
birinin yetki alanı içinde olmamak Fiil
il başkanı İsim, Kamu Yönetimi
vilayet şurası İsim, Kamu Yönetimi
jürinin yetki alanı
bilim alanının dışında olmak Fiil