public meeting

  1. Noun miting
  2. açık oturum
  3. umuma açık toplantı
  4. kamu toplantısı
  5. halka açık toplantı
açık toplantı yapmak Verb
bir mitingi yönetmek Verb
toplantı hakkı
bir toplantıya basını ve halkı almamak Verb