public opinion

  1. Noun, Advertising kamuoyu
  2. halkoyu
  3. efkârıumumiye
  4. amme efkârı
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.2) Noun, Trades-Professions
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.20) Noun, Trades-Professions
kamuoyunu kendi aleyhine çevirmek Verb
kamuoyu mahkemesi
kamuoyu ölçen
kamuoyuna yansımak Verb
kamuoyunun yansıtıcısı olmak Verb
kamuoyu ile uyum halinde olmak Verb
kamuoyunu istismar etmek Verb
kamuoyunu yoklamak Verb
kamuoyunu ölçmek Verb
kamuoyuna aldırmayan
kamuoyunun değişmekte olduğunu görmezlikten gelmek Verb
kamuoyu oluşturmak Verb
kamuoyunun eğilimini saptamak Verb
kamuoyunun eğilimini belirtmek Verb
kamuoyu organı
kamuoyunu oluşturan şahsiyetler Noun
kamuoyunun aksi yönlerde değişmesi
kamuoyuna karşı gelmek Verb
kamuoyuyla muhalefete düşmek Verb
kamuoyunun eğilimi
kamuoyu yoklaması
kamuoyunun gücü
kamuoyunun tersine dönmesi
dünya kamuoyu
kamuoyu mahkemesi
kamuoyunda değişiklikler Noun
kamuoyunun baskısı karşısında yumuşamak Verb
kamuoyu analisti
kamu oyu anketi
kamuoyu soruşturması
kamuoyu yoklaması
kamuoyu anketi
kamuoyu araştırması
kamuoyu anketi
kamuoyu araştırması