public works

  1. Noun bayındırlık hizmetleri
  2. Noun bayındırlık işleri
  3. bayındırlık
  4. Noun amme işletmeleri
  5. nafıa
bayındırlık işleri sözleşmesi
bayındırlık bakanı
bayındırlık bakanlığı
inşaat kontrolörlüğü
bayındırlık projesi
bayındırlık ve iskan bakanlığı
Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu Noun, Organizations
(Br) Konut ve Bayındırlık Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Proper Name, Organizations