pulse

 1. nabız.
  The doctor measured the patient's pulse rate: Doktor hastanın nabzını saydı.
  feel/take
  someone's pulse: (a) birinin nabzına bakmak, nabzını ölçmek, (b) nabzını/hissiyatını yoklamak, niyet ve maksatlarını öğrenmeye çalışmak.
 2. çarpıntı, kalp atışı/çarpması.
  His pulses raced: Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu.
 3. titreşim, ritmik vuruş/darbe, daraban.
 4. Electronics atım, empüls, akım/gerilim darbesi.
 5. (birdenbire yükselen) sevinç/heyecan vb. dalgası.
  stir someone's pulses: birini heyecanlandırmak,
  heyecana sevketmek, tahrik etmek.
 6. kamusal duygu/heyecan, halkın nabzı/eğilimi, umumî temayül, halkın bir an hâkim olan hissiyatı.
  have/keep
  one's finger on the pulse: olup bitenleri ânında öğrenmek, daima etraftan haberdar olmak.
 7. Botany baklagiller.
 8. bakliyat: fasulya, bakla, bezelye, nohut, mercimek vb..
 9. (nabız) atmak, (kalp) çarpmak/atmak.
  His heart pulsed with excitement: Kalbi heyecanla çarptı.
 10. titreşmek, ihtizaz etmek.
 11. dalgalanmak, dalga dalga yayılmak.
  The excitement pulsed through the crowd: Heyecan dalgası kalabalık arasında yayıldı.
 12. (alet) atımlar/darbeler/empülsler göndermek.
nabzına bakmak Verb
nabız tutmak Verb
saat vurumu Information Technology
birinin nabzına bakmak Verb
dolgun nabız Noun, Medicine-Health
nabzı atmak Verb
birinin nabzına bakmak Verb
atım kiplenimi, darbe modülasyonu. Noun
nabız basıncı: kasımlı
(systolic) ve gevşemli
(diastolic) basınçların farkı. Noun
nabız (sayısı), dakikada nabız atışı. Noun
transponder Noun
seçmenlerin nabzını yoklamak Verb