punish someone for sth

  1. Verb birini bir şey için cezalandırmak