purchase agreement

  1. satın alma sözleşmesi
  2. satış akiti
(Br) taksitle satış sözleşmesi (alıcı , bir malı satın alma hakkı ile birlikte kiralar ve ancak son taksit
ödendiğinde malın sahibi olur
(Br) mülkiyeti saklı tutarak kredili ödeme sözleşmesi