purchase

 1. Verb, Law miras dışında bir yolla edinmek
 2. Noun mubayaa
 3. satın alma(k), mübayaa (etmek).
  He purchased a new house in town. To purchase groceries and other
  supplies.
  purchasing power: satınalma gücü.
 4. (gayret/çaba/fedakârlık ile) elde etme(k)/kazanma(k)/ele geçirme(k).
 5. satınalmaya yetişmek.
  One dollar purchases a subscription.
 6. Law mirastan başka yasal bir yolla emlâk/arazi kazanma(k)/edinme(k).
 7. (manivelâ veya mekanik güçle) kaldırmak/çekmek/hareket ettirmek.
 8. sağlamak, kazanmak, temin/tedarik etmek.
 9. satın alınan şey/mal.
  The children helped to carry their mother's purchases from the shops.
 10. alım, alış veriş, iştira.
  a good purchase. She made several purchases in the dress shop.
  purchase
  tax
  Brit. alım vergisi, zarurî olmayan lüks eşya alınırken ödenen vergi.
 11. (mekanik fayda sağlayan) kaldıraç, manivelâ, palanga vb.
 12. (ağır bir cismi kaldırmak/hareket ettirmek için) sımsıkı tutma/kavrama/tutunma, destek, dayanak.
  The
  climber tried to gain a purchase with his foot on a narrow edge of the rock.
  get/secure a purchase on something: sımsıkı tut(un)mak.
 13. arazi geliri, araziden alınan yıllık gelir veya kira.
  at ten years' purchase: on yıllık gelirine karşılık.
 14. (bkz: booty ).
kârlı işi olmak Verb
satın alma yoluyla iktisap etmek Verb
mevcut bir taksitle ödeme sözleşmesine ek olarak eski bir satın almaya ek yeni bir satın alışı birleştirmek Verb
satın alınan mal
palanga, ikisi sabit 4 makaradan oluşan düzen: uygulanan kuvvetin 6 katı ağırlıkta yükü kaldırır.
iyi niyetle iktisap
(Br) taksitli ödeme kredisi almak Verb
toptan satın alma
toptan alım
borsada fiyatlar yüksekken satın alma
(borsa) fiyatların yükseleceğini düşünerek hisse senedi satın alma
(Br) taksitle satın almak Verb
otomobil satın alma
peşin alış
tek elden satın alma
kelepir
veresiye satın alma
yazanın pozisyonunu tasfiye ettiği işlem
aynı şartlarını haiz bir opsiyon satın alarak
önceden yapılmış bir opsiyonun
kamulaştırma
(Br) kamulaştırma
şartlı satın alış
şartlı alım
taksitle satış sözleşmesi
satın alım sözleşmesi
satın alım giderleri Noun
garantili satın alış
kredili satın alma
kredili alış
kredili satın alış
müşteri mübayaası
direkt alım
gun tackle
teçhizat satın alma
şartlı satın alım
düzmece alım
düzmece satın alış
kesin satın alış
kesin alış
rüçhan hakkı Noun
vadeli alış
vadeli alım
vadeli alım
(US) vadeli alış
(US) vadeli alış
vadeli alış
iyi iş yapmak Verb
hediye paketi yapmak Verb
(Br) taksitli satın alış
(Br) taksitle satın alma
(Br) taksitle ödeme şartıyla sahip olmak Verb
yerli alım
ev satın alımı
ani verilen kararla dikkatle düşünmeden yapılan satın alma
dürtüsel satın alma
ilk satın alış
iyi niyetli satın alış
iyi niyetli iktisap
satın alma niyetinde olmak Verb
ortak mübayaa
arazi alımı
arsa satın alımı
kanuna uygun satın alış
götürü satın alma
malzeme alımı
asgari alım
sahte mubayaa
net alım fiyatı
(US) bir satın alımı onaylamak Verb
ilk alım
kesin alım Noun, Banking
fiktif alım
proforma fatura ile satın alış
emlak alımı
toptan alış
büyük miktar satın alım
malı bakmadan alma
peşin alış
bir satın alıştan vazgeçmek Verb
kanuna uygun satın alış
kapışmak Verb
(Br) taksitle satmak Verb
sahte alım
dalavereli satın alış
peşin ödeme ile yapılan satın alma
peşin ödeme ile yapılan alım
devlet mübayaası
(borsa) vadeli alım
ticari alım
toptan satın alış
büyük miktar alım
toptan satın alış
bir satın alımdan vazgeçmek Verb
satın alma sözleşmesi
satış akiti
şirketten bir pay satın almak Verb
açık artırmada almak Verb
açık artırmada satın almak Verb
ilk elden satın almak Verb
alışlar defteri
satın alma bütçesi
satınalma bütçesi
alım bütçesi
alım taahhüdü
alış taahhüdü
(Br) kamulaştırmak Verb
satın alış bedeli
satın alma sözleşmesi
satın alma giderleri Noun
satın alma tarihi
satın alma kararı
satın alma sözleşmesi
satın alım sözleşmesi
alış iskontosu Noun
alım fiyatı
birinci elden satın almak Verb
akseptans karşılığı alım
peşin almak Verb
(Br) vadeli alım
satın alma formu
vadeli satın almak Verb
satın alma fonu
mal satın almak Verb
(menkul değerler ihracı , US) konsorsiyum
açık artırmada satın alış
satın alma niyeti
alış faturası
mübayaa büyük defteri
alışların yazıldığı büyük defter
özellikle ev satın almak için gerekli para
(özellikle ev satın almak için) satın alma parası
satın alma (özellikle ev satın alma) parası
satın alma haberi
satın alma alışkanlıklarının gözlemi
bir bina satın alımı
satın alma teklifi
muhayyer satış
alım emri
satın alma emri
mubaya emri
sipariş emri Noun, Management
satınalma siparişi Noun, Management
satın alınmış olan hisse senetlerinin tam meblağını nakden ödemek Verb
satın alma müsaadesi Noun
satın alma planlama
satın alma gücü
alım fiyatı
alış fiyatı Noun, Commerce
satın alma fiyatı
satın alma öncelik hakkı
alım hâsılatı
satın alma teklifi
alım kotası Noun
satın alınan malların kayıtları Noun
alacaklı defteri
alım talebi
alış iadeleri Noun
satın alma vergisi
alım vergisi
satın alma ihalesi
satın alma şartları Noun
muhayyer satın alış
satın alma değeri
alım değeri
satın alım makbuzu
alım belgesi
toptan satın almak Verb
genelde 7-14 gün süre ile sınırlı özel indirimli uçak bileti tarifesi
genel sipariş
mal alım defteri
(Br) taksitle ödeme kanunu
(Br) taksitli ödeme formu
(Br) taksitli ödeme tahditleri Noun
(Br) bir taksit anlaşması altında yapılan satış
net alım fiyatı
arazi satın alma opsiyonu
satın alma fiyatının iadesi Noun
standart alım fiyatı
hisse senedi satın alma hakkı
(US) hisse senedi alımı belgesi