1. Fiil, Hukuk miras dışında bir yolla edinmek
 2. İsim mubayaa
 3. satın alma(k), mübayaa (etmek).
  He purchased a new house in town. To purchase groceries and other
  supplies.
  purchasing power: satınalma gücü.
 4. (gayret/çaba/fedakârlık ile) elde etme(k)/kazanma(k)/ele geçirme(k).
 5. satınalmaya yetişmek.
  One dollar purchases a subscription.
 6. Hukuk mirastan başka yasal bir yolla emlâk/arazi kazanma(k)/edinme(k).
 7. (manivelâ veya mekanik güçle) kaldırmak/çekmek/hareket ettirmek.
 8. sağlamak, kazanmak, temin/tedarik etmek.
 9. satın alınan şey/mal.
  The children helped to carry their mother's purchases from the shops.
 10. alım, alış veriş, iştira.
  a good purchase. She made several purchases in the dress shop.
  purchase
  tax
  Brit. alım vergisi, zarurî olmayan lüks eşya alınırken ödenen vergi.
 11. (mekanik fayda sağlayan) kaldıraç, manivelâ, palanga vb.
 12. (ağır bir cismi kaldırmak/hareket ettirmek için) sımsıkı tutma/kavrama/tutunma, destek, dayanak.
  The
  climber tried to gain a purchase with his foot on a narrow edge of the rock.
  get/secure a purchase on something: sımsıkı tut(un)mak.
 13. arazi geliri, araziden alınan yıllık gelir veya kira.
  at ten years' purchase: on yıllık gelirine karşılık.
 14. (bkz: booty ).
kârlı işi olmak Fiil
satın alma yoluyla iktisap etmek Fiil
mevcut bir taksitle ödeme sözleşmesine ek olarak eski bir satın almaya ek yeni bir satın alışı birleştirmek Fiil
satın alınan mal
palanga, ikisi sabit 4 makaradan oluşan düzen: uygulanan kuvvetin 6 katı ağırlıkta yükü kaldırır.
iyi niyetle iktisap
(Br) taksitli ödeme kredisi almak Fiil
toptan satın alma
toptan alım
borsada fiyatlar yüksekken satın alma
(borsa) fiyatların yükseleceğini düşünerek hisse senedi satın alma
(Br) taksitle satın almak Fiil
otomobil satın alma
peşin alış
tek elden satın alma
kelepir
veresiye satın alma
yazanın pozisyonunu tasfiye ettiği işlem
aynı şartlarını haiz bir opsiyon satın alarak
önceden yapılmış bir opsiyonun
kamulaştırma
(Br) kamulaştırma
şartlı satın alış
şartlı alım
taksitle satış sözleşmesi
satın alım sözleşmesi
satın alım giderleri İsim
garantili satın alış
kredili satın alma
kredili alış
kredili satın alış
müşteri mübayaası
direkt alım
gun tackle
teçhizat satın alma
şartlı satın alım
düzmece alım
düzmece satın alış
kesin satın alış
kesin alış
rüçhan hakkı İsim
vadeli alış
vadeli alım
vadeli alım
(US) vadeli alış
(US) vadeli alış
vadeli alış
iyi iş yapmak Fiil
hediye paketi yapmak Fiil
(Br) taksitli satın alış
(Br) taksitle satın alma
(Br) taksitle ödeme şartıyla sahip olmak Fiil
yerli alım
ev satın alımı
ani verilen kararla dikkatle düşünmeden yapılan satın alma
dürtüsel satın alma
ilk satın alış
iyi niyetli satın alış
iyi niyetli iktisap
satın alma niyetinde olmak Fiil
ortak mübayaa
arazi alımı
arsa satın alımı
kanuna uygun satın alış
götürü satın alma
malzeme alımı
asgari alım
sahte mubayaa
net alım fiyatı
(US) bir satın alımı onaylamak Fiil
ilk alım
kesin alım İsim, Bankacılık
fiktif alım
proforma fatura ile satın alış
emlak alımı
toptan alış
büyük miktar satın alım
malı bakmadan alma
peşin alış
bir satın alıştan vazgeçmek Fiil
kanuna uygun satın alış
kapışmak Fiil
(Br) taksitle satmak Fiil
sahte alım
dalavereli satın alış
peşin ödeme ile yapılan satın alma
peşin ödeme ile yapılan alım
devlet mübayaası
(borsa) vadeli alım
ticari alım
toptan satın alış
büyük miktar alım
toptan satın alış
bir satın alımdan vazgeçmek Fiil
satın alma sözleşmesi
satış akiti
şirketten bir pay satın almak Fiil
açık artırmada almak Fiil
açık artırmada satın almak Fiil
ilk elden satın almak Fiil
alışlar defteri
satın alma bütçesi
satınalma bütçesi
alım bütçesi
alım taahhüdü
alış taahhüdü
(Br) kamulaştırmak Fiil
satın alış bedeli
satın alma sözleşmesi
satın alma giderleri İsim
satın alma tarihi
satın alma kararı
satın alma sözleşmesi
satın alım sözleşmesi
alış iskontosu İsim
alım fiyatı
birinci elden satın almak Fiil
akseptans karşılığı alım
peşin almak Fiil
(Br) vadeli alım
satın alma formu
vadeli satın almak Fiil
satın alma fonu
mal satın almak Fiil
(menkul değerler ihracı , US) konsorsiyum
açık artırmada satın alış
satın alma niyeti
alış faturası
mübayaa büyük defteri
alışların yazıldığı büyük defter
özellikle ev satın almak için gerekli para
(özellikle ev satın almak için) satın alma parası
satın alma (özellikle ev satın alma) parası
satın alma haberi
satın alma alışkanlıklarının gözlemi
bir bina satın alımı
satın alma teklifi
muhayyer satış
alım emri
satın alma emri
mubaya emri
sipariş emri İsim, İşletme
satınalma siparişi İsim, İşletme
satın alınmış olan hisse senetlerinin tam meblağını nakden ödemek Fiil
satın alma müsaadesi İsim
satın alma planlama
satın alma gücü
alım fiyatı
alış fiyatı İsim, Ticaret
satın alma fiyatı
satın alma öncelik hakkı
alım hâsılatı
satın alma teklifi
alım kotası İsim
satın alınan malların kayıtları İsim
alacaklı defteri
alım talebi
alış iadeleri İsim
satın alma vergisi
alım vergisi
satın alma ihalesi
satın alma şartları İsim
muhayyer satın alış
satın alma değeri
alım değeri
satın alım makbuzu
alım belgesi
toptan satın almak Fiil
genelde 7-14 gün süre ile sınırlı özel indirimli uçak bileti tarifesi
genel sipariş
mal alım defteri
(Br) taksitle ödeme kanunu
(Br) taksitli ödeme formu
(Br) taksitli ödeme tahditleri İsim
(Br) bir taksit anlaşması altında yapılan satış
net alım fiyatı
arazi satın alma opsiyonu
satın alma fiyatının iadesi İsim
standart alım fiyatı
hisse senedi satın alma hakkı
(US) hisse senedi alımı belgesi