push around

  1. itişmek, kakışmak, öteye beriye itip kakmak.
birine oraya buraya gidip gelmesini emretmek Verb
birine haksızca davranmak Verb