push through

  1. (işi) sonuna kadar götürmek, peşini bırakmamak, bitirmek.
bir işi sonuna kadar götürmek Verb
kalabalıkta ite kaka ilerlemek Verb