push through

  1. (işi) sonuna kadar götürmek, peşini bırakmamak, bitirmek.
bir işi sonuna kadar götürmek Fiil
kalabalıkta ite kaka ilerlemek Fiil