put a new face on the business

  1. Verb işe yeni bir cephe kazandırmak