put by for the future

  1. Verb gelecek için saklamak