put one's name down

  1. Verb adaylığını koymak
  2. Verb adını kaydettirmek