put someone off with an excuse

  1. Verb birini bir bahane ile yatıştırmak
  2. Verb savsaklamak