put through one's paces

  1. yeteneklerini/nelere muktedir olduğunu göstermek.
    Many different problems put the new Prime Minister
    through his paces in the first months of his term: İktidara gelişinin ilk aylarında karşılaştığı çeşitli sorunlar yeni Başbakanın yeteneklerinin göstermesine vesile oldu.