put up little fight

  1. Verb mücadeleye pek gönüllü olmamak