quasi- contract

  1. şibih akit
  2. yasanın izin verdiği fiil
  3. haksız zenginleşmeyi önlemek için bir sözleşme olmaksızın (veya sözleşmeden bağımsız olarak) yasaların getirdiği sorumluluk
sözleşme olmadığı hallerde kanunun koyduğu yükümlülük. Noun
zımni akit Noun, Law
zımni sözleşme Noun, Law
akit benzeri
şibih akit