quite a

 1. veya
  quite some deyimi birçok bileşik deyimler yapmakta kullanılır ve başlıca şu anlamları taşır:
  (a) “oldukça, bir hayli, hatırı sayılır, külliyetli”.
  quite a lot: külliyetli, pek çok, bir hayli.
  quite a few: epeyce.
  quite a while: bir hayli zaman, uzun süre. (b) “olağanüstü, fevkalâde, muazzam, harikulâde, harika, şahane”.
  quite a guy/quite an athlete/quite a character: fevkalâde bir adam/atlet/şahsiyet.
  quite a view: şahane manzara.
birçok, çok sayıda/miktarda, pek çok, bir hayli.
He has quite a few books. I spent quite a few years of my life there.
epey uzun bir yürüyüş
oldukça uzun bir süre
orijinal bir tip olmak Verb
havası olmak Verb
bir şeyi yeterli miktar görmüş olmak Verb
! Yüzünü gören cennetlik/seni gören hacı olur.
bir konuda apaçık konuşmak Verb
sorunu bambaşka şekilde anlatmak Verb
biraz uygunsuz kaçmak Verb