raised platform

  1. yüksek tribün
trafik polisinin üstüne çıktığı yüksek yer