raporlu

  1. Adjective, Employment on medical leave
  2. on sick leave
  3. (slang) cracked
certifiably insane Noun
certifiably insane

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Hastalığı sebebiyle aldığı raporda işine devam ... bildirildiği için izinli sayılan