1. Sıfat, İstihdam on medical leave
  2. on sick leave
  3. (slang) cracked
certifiably insane İsim
certifiably insane

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Hastalığı sebebiyle aldığı raporda işine devam ... bildirildiği için izinli sayılan