rate change

  1. ücret tarifesi değişikliği
  2. tarife değişikliği
döviz kuru değişikliği
aynı metni tekrar tekrar kullanan reklamcıya uygulanan iletişim medyası tarifesi