1. Noun, Chemistry renyum
  2. Ra ile ayni anlama gelir. Ra, (eski Mısırda) Güneş Tanrısı.
  3. Noun eski Mısır Tanrısı Ra.
  4. Noun, Chemistry (bkz: rhenium )
  5. Music re notası.
dereyi görmeden paçaları sıvamak Verb
Kesinlikle katılıyorum! Sentence, Idioms
Çok doğru! Sentence, Idioms
Haklısın Sentence, Idioms
Aynen! Sentence, Idioms
Aynen öyle! Sentence, Idioms
… hakkında, … ile ilgili olarak, -e müteallik.
… konusunda/hususunda, -e dair, … hakkında/halinde.
Their remarks re the new building were most interesting:
Yeni bina hakkındaki mütaleaları çok ilginçti.
Re your letter of last month: Geçen ay aldığım mektubunuz konusunda.
herkese karşı kabili dermeyen olan hak
(Lat) ayni hak
ayni hak Noun, Law
're
= are (kısaltma) We're = We are. They're = They are.
= they ar.
they've = they have.
=
we are
(kıs.).
= you are.
re-


geri:

call: çağırmak,
recall: geri çağırmak.
turn: dönmek,
return: geri dönmek. Prefix
re-


tekrar, yeniden.
Örnek:
write: yazmak,
rewrite: tekrar/yeniden yazmak.

NOT
:
Bu anlamda re- öneki hemen her isim ve fiilin başına getirilebilir. Bu itibarla re- ile başlayan bir isim veya fiil sözlükte bulunamazsa re- çıkarılıp geri kalan sözcük aranmalı ve anlamına “tekrar/yeniden” eklenmelidir.
Prefix
ilk sahibine geri verme
yeniden seçim
yeniden eğitim
8 Mart tarihli mektubunuza rücuen
Neden bahsettiğin hakkında bir fikrim yok.
mutlak ayni hak
(Lat) bir eşya üzerinde mutlak mülkiyet hakkı
Ha şöyle! Atana rahmet! Söz dediğin böyle olur!
af dilemek Verb
üzgün olduğunu söylemek Verb
özür dilemek Verb
Hepsi sana emanet. Sentence
evlerinde tadilat yaptırıyorlar Noun
=
where are.
Where're you going?
yok yahu
Al sana
Sen benim için yoksun artık!
Bittin sen.
Öldün sen.
Çok zorsun.
Çekilmez bir insansın.
Sırada mısınız?
Ciddi olamazsın!
Hadi canım!
Şaka yapıyorsun değil mi?
Yanılıyorsun.
son umudum sensin
Sıra sende, şimdi senin sıran.
Başının çaresine bak! Sentence
Sana kolay gelsin! Sentence
Yapabileceğim birşey yok! Sentence
Her koyun kendi bacağından asılır. Sentence
Harikasın! Sentence
Sıra sende.
Rica ederim.
Birşey değil.
ex officio Noun, Law
on its own motion, of its own motion, sua sponte Adverb, Law
sua sponte Adverb, Law
d Noun
on its own initiative Adverb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden 1928 harf inkılâbına ... alfabenin on ikinci harfi
  2. Gam dizisinin ... arasındaki ses
  3. Renyum elementinin sembolü
  4. R harfinin adı