1. İsim, Kimya renyum
  2. Ra ile ayni anlama gelir. Ra, (eski Mısırda) Güneş Tanrısı.
  3. İsim eski Mısır Tanrısı Ra.
  4. İsim, Kimya (bkz: rhenium )
  5. Müzik re notası.
dereyi görmeden paçaları sıvamak Fiil
Kesinlikle katılıyorum! Cümle, Deyim
Çok doğru! Cümle, Deyim
Haklısın Cümle, Deyim
Aynen! Cümle, Deyim
Aynen öyle! Cümle, Deyim
… hakkında, … ile ilgili olarak, -e müteallik.
… konusunda/hususunda, -e dair, … hakkında/halinde.
Their remarks re the new building were most interesting:
Yeni bina hakkındaki mütaleaları çok ilginçti.
Re your letter of last month: Geçen ay aldığım mektubunuz konusunda.
herkese karşı kabili dermeyen olan hak
(Lat) ayni hak
ayni hak İsim, Hukuk
're
= are (kısaltma) We're = We are. They're = They are.
= they ar.
they've = they have.
=
we are
(kıs.).
= you are.
re-


geri:

call: çağırmak,
recall: geri çağırmak.
turn: dönmek,
return: geri dönmek. Ön Ek
re-


tekrar, yeniden.
Örnek:
write: yazmak,
rewrite: tekrar/yeniden yazmak.

NOT
:
Bu anlamda re- öneki hemen her isim ve fiilin başına getirilebilir. Bu itibarla re- ile başlayan bir isim veya fiil sözlükte bulunamazsa re- çıkarılıp geri kalan sözcük aranmalı ve anlamına “tekrar/yeniden” eklenmelidir.
Ön Ek
ilk sahibine geri verme
yeniden seçim
yeniden eğitim
8 Mart tarihli mektubunuza rücuen
Neden bahsettiğin hakkında bir fikrim yok.
mutlak ayni hak
(Lat) bir eşya üzerinde mutlak mülkiyet hakkı
Ha şöyle! Atana rahmet! Söz dediğin böyle olur!
af dilemek Fiil
üzgün olduğunu söylemek Fiil
özür dilemek Fiil
Hepsi sana emanet. Cümle
evlerinde tadilat yaptırıyorlar İsim
=
where are.
Where're you going?
yok yahu
Al sana
Sen benim için yoksun artık!
Bittin sen.
Öldün sen.
Çok zorsun.
Çekilmez bir insansın.
Sırada mısınız?
Ciddi olamazsın!
Hadi canım!
Şaka yapıyorsun değil mi?
Yanılıyorsun.
son umudum sensin
Sıra sende, şimdi senin sıran.
Başının çaresine bak! Cümle
Sana kolay gelsin! Cümle
Yapabileceğim birşey yok! Cümle
Her koyun kendi bacağından asılır. Cümle
Harikasın! Cümle
Sıra sende.
Rica ederim.
Birşey değil.
ex officio İsim, Hukuk
on its own motion, of its own motion, sua sponte Zarf, Hukuk
sua sponte Zarf, Hukuk
d İsim
on its own initiative Zarf

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden 1928 harf inkılâbına ... alfabenin on ikinci harfi
  2. Gam dizisinin ... arasındaki ses
  3. Renyum elementinin sembolü
  4. R harfinin adı