recall

 1. Transitive Verb anımsamak, hatırlamak, hatırına getirmek, tahattur etmek.
  I can't recall his face/seeing him/that he came/where he lives.
 2. Transitive Verb geri çağırmak, avdetini emretmek.
  The ambassador was recalled.
 3. Transitive Verb hatırlatmak, hatırına getirmek, dikkat ve düşüncelerini önceki konuya tekrar yöneltmek.
 4. Transitive Verb (sözü/kararı vb.) geri almak, feshetmek, iptal etmek, hükümsüz kılmak.
  The order has been given and cannot be recalled.
 5. Transitive Verb (kusurlu yapılan parçasını değiştirmek vb. için bir otomobili) geri çağırmak, fabrikaya celbetmek/getirtmek.
 6. Noun anımsama, hatırlama.
 7. Noun bellek, hafıza.
  He has total recall and never forgets anything.
 8. Noun geri çağır(ıl)ma.
  The recall of the ambassador.
 9. Noun (sözü/kararı vb.) geri alma, feshetme, iptal etme, hükmünü kaldırma.
 10. Noun (halkın şikâyeti üzerine bir memuru) görevden uzaklaştırma, (halk oyu ile) azletme.
 11. Noun (kusurlu yapımı düzeltmek için bir otomobili) geri çağırma, fabrikaya celbetme.
 12. Noun, Military toplanma/içtima borusu.
  sound the recall: içtima borusu çalmak.
okul yıllarını anımsamak Verb
geri çağırma mektubu
kendileriyle görüşülenlerin olayları Noun
yanıtlayıcının bir reklam ya da bir dizi reklam anımsamasına yardımcı olunarak yapılan araştırma çalışmasında anımsama ölçümü
anımsamada yardım
ürünleri vb anımsamalarına yardım için başvurulan pazar araştırması görüşme tekniği
rücu edilememek Verb
anımsanamaz, anımsanması/hatırlanması/geri getirilmesi olanaksız.
hatırlarsanız Adverb
tekit mektubu (mektupları Noun
dön emri, elçiye memleketine dönmesini emreden resmî mektup.
anımsama
tüm anımsama, bütün ayrıntılarıyla hatırlama. Noun
yardımsız hatırlama (herhangi bir uyarı ya da hatırlatma yapılmadan , bir okuyucu , dinleyici ya da seyircinin
bir reklamdan 24 saat sonra reklam vere
bir kararnameyi iptal etmek Verb
bir kararı geri almak Verb
bir diplomatik temsilciyi geri çağırmak Verb
diplomatik temsilciyi geri çağırmak Verb
verdiği borçu geri istemek Verb
bir borcu geri istemek Verb
verdiği borcu geri istemek Verb
telgrafı iptal etmek Verb
bir telgrafı iptal etmek Verb
telgrafı yeniden çekmek Verb
bir telgrafı yeniden çekmek Verb
bir tanığı yeniden çağırmak Verb
bir elçiyi geri çağırmak Verb
bir maslahatgüzarı geri çağırmak Verb
tedavülden kaldırmak Verb
malların geri gönderilmesini emretmek Verb
bir elçiyi geri çağırma
hisse senet dilerini ödemeye davet etmek Verb
hisse senetlerini ödemeye davet etmek Verb
bir memuru işine dönmesi için geri çağırmak Verb
birini eski görevine çağırmak Verb
birini diriltmek Verb
kıtaları cepheden çekmek Verb
yanlış hatırlamıyorsam Adverb