1. Geçişli Fiil anımsamak, hatırlamak, hatırına getirmek, tahattur etmek.
  I can't recall his face/seeing him/that he came/where he lives.
 2. Geçişli Fiil geri çağırmak, avdetini emretmek.
  The ambassador was recalled.
 3. Geçişli Fiil hatırlatmak, hatırına getirmek, dikkat ve düşüncelerini önceki konuya tekrar yöneltmek.
 4. Geçişli Fiil (sözü/kararı vb.) geri almak, feshetmek, iptal etmek, hükümsüz kılmak.
  The order has been given and cannot be recalled.
 5. Geçişli Fiil (kusurlu yapılan parçasını değiştirmek vb. için bir otomobili) geri çağırmak, fabrikaya celbetmek/getirtmek.
 6. İsim anımsama, hatırlama.
 7. İsim bellek, hafıza.
  He has total recall and never forgets anything.
 8. İsim geri çağır(ıl)ma.
  The recall of the ambassador.
 9. İsim (sözü/kararı vb.) geri alma, feshetme, iptal etme, hükmünü kaldırma.
 10. İsim (halkın şikâyeti üzerine bir memuru) görevden uzaklaştırma, (halk oyu ile) azletme.
 11. İsim (kusurlu yapımı düzeltmek için bir otomobili) geri çağırma, fabrikaya celbetme.
 12. İsim, Askerlik2 toplanma/içtima borusu.
  sound the recall: içtima borusu çalmak.
okul yıllarını anımsamak Fiil
geri çağırma mektubu
kendileriyle görüşülenlerin olayları İsim
yanıtlayıcının bir reklam ya da bir dizi reklam anımsamasına yardımcı olunarak yapılan araştırma çalışmasında anımsama ölçümü
anımsamada yardım
ürünleri vb anımsamalarına yardım için başvurulan pazar araştırması görüşme tekniği
rücu edilememek Fiil
anımsanamaz, anımsanması/hatırlanması/geri getirilmesi olanaksız.
hatırlarsanız Zarf
tekit mektubu (mektupları İsim
dön emri, elçiye memleketine dönmesini emreden resmî mektup.
anımsama
tüm anımsama, bütün ayrıntılarıyla hatırlama. İsim
yardımsız hatırlama (herhangi bir uyarı ya da hatırlatma yapılmadan , bir okuyucu , dinleyici ya da seyircinin
bir reklamdan 24 saat sonra reklam vere
bir kararnameyi iptal etmek Fiil
bir kararı geri almak Fiil
bir diplomatik temsilciyi geri çağırmak Fiil
diplomatik temsilciyi geri çağırmak Fiil
verdiği borçu geri istemek Fiil
bir borcu geri istemek Fiil
verdiği borcu geri istemek Fiil
telgrafı iptal etmek Fiil
bir telgrafı iptal etmek Fiil
telgrafı yeniden çekmek Fiil
bir telgrafı yeniden çekmek Fiil
bir tanığı yeniden çağırmak Fiil
bir elçiyi geri çağırmak Fiil
bir maslahatgüzarı geri çağırmak Fiil
tedavülden kaldırmak Fiil
malların geri gönderilmesini emretmek Fiil
bir elçiyi geri çağırma
hisse senet dilerini ödemeye davet etmek Fiil
hisse senetlerini ödemeye davet etmek Fiil
bir memuru işine dönmesi için geri çağırmak Fiil
birini eski görevine çağırmak Fiil
birini diriltmek Fiil
kıtaları cepheden çekmek Fiil
yanlış hatırlamıyorsam Zarf