receive part of one's salary in advance

  1. Verb maaşının bir bölümünü avans olarak almak
  2. Verb maaşnın bir bölümünü avans olarak almak