recipient

  1. Noun muhatap
  2. alıcı, alan (kimse).
    The recipient of a prize /of a letter.
  3. alabilen, alabilir.
yetkili alıcı
tebellüğ etmeye yetkili kişi
sosyal sigorta maaşı alan
(US) sosyal sigorta maaşı alan
sosyal yardımı alan
alıcı ülke
bir armağanı alan şahıs
bir ödemenin yapıldığı şahıs
emekli aylığı alan şahıs
bir yardımın alıcısı
kâr payı alan kimse
gelirin alıcısı
yardım alan şahıs
kendisine hizmet yapılan şahıs
işsizlik yardımı alan şahıs
imza karşılığı Adverb
mazhar olmak Verb