reclaim land

  1. Verb toprağı ıslah etmek
  2. Verb toprağı işlenecek hale getirmek