red heat

  1. Noun çok yüksek sıcaklık, madeni kızıl dereceye getiren sıcaklık.
  2. Noun kızgınlık, kızıl dereceye ulaşma hali.