1. İsim çok yüksek sıcaklık, madeni kızıl dereceye getiren sıcaklık.
  2. İsim kızgınlık, kızıl dereceye ulaşma hali.