redemption fee

  1. itfa ücreti
  2. şirket talep ettiğinde itfa edilebilir hisse senetlerini şirkete geri veren hissedarlara ödenen prim