regarded

  1. addedilen
addedilmek Verb
kutsallaşmak Verb
yadırganmak Verb
kutsallaştırmak Verb