regardless


 1. regardless of: önemsemez, aldırmaz, aldırış etmez, umursamaz, saymaz, itaat etmez.
  regardless
  of danger, he climbed the tower. regardless of the advice of his elders.
 2. önemsemeden, önemsemeksizin, aldırmaksızın, aldırış etmeksizin, hiçe sayarak, bakmayarak, umursamayarak,
  ehemmiyet vermeksizin.
  talk regardless: hiçbir şeye aldırmadan konuşmak, hem nalına hem mıhına vurmak.
  spend regardless: har vurup harman savurmak.
  He was got up regardless: En pahalı şekilde giyinmiş kuşanmıştı.
  regardless of`: rağmen.
  We fought regardless of our injuries.
 3. ne olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun, sonunu düşünmeden, her halükârda.
  I must make the decision
  regardless.
  He had done things regardless: Yine de bildiğini okudu.
ne olursa olsun
masraflara bakmadan
masraflara bakmadan
fiyatlara bakmadan
sonuçlar ne olursa olsun aldırmadan
... olup olmadığına bakılmaksızın Adverb