regorge

  1. Verb kusmak, istifrağ etmek, geri çıkarmak.
  2. Verb fışkırmak, taşmak.