1. Fiil kusmak, istifrağ etmek, geri çıkarmak.
  2. Fiil fışkırmak, taşmak.