reimburse

  1. Transitive Verb (masrafını/zararını) ödemek/karşılamak, tazmin etmek.
    reimburse travel expenses. He promised to reimburse
    me for the damage to my car.
  2. Transitive Verb parasını geri vermek/iade etmek.
masrafların iadesi Noun, Law
tanığa masraflarını iade etmek Verb
masrafları tazmin etmek Verb
ödenen posta ücretini geri ödemek Verb
harcadığı parayı geri almak Verb
birinin zarar ve ziyanını bir süretle telafi etmek Verb
birinin masraflarını tazmin etmek Verb
birinin zararıni ödemek Verb
birinin zarar ve ziyanını tazmin etmek Verb
masrafları geri ödemek Verb
seyahat giderlerini iade etmek Verb
seyahat giderlerini teyid etmek Verb