1. Geçişli Fiil (masrafını/zararını) ödemek/karşılamak, tazmin etmek.
    reimburse travel expenses. He promised to reimburse
    me for the damage to my car.
  2. Geçişli Fiil parasını geri vermek/iade etmek.
masrafların iadesi İsim, Hukuk
tanığa masraflarını iade etmek Fiil
masrafları tazmin etmek Fiil
ödenen posta ücretini geri ödemek Fiil
harcadığı parayı geri almak Fiil
birinin zarar ve ziyanını bir süretle telafi etmek Fiil
birinin masraflarını tazmin etmek Fiil
birinin zararıni ödemek Fiil
birinin zarar ve ziyanını tazmin etmek Fiil
masrafları geri ödemek Fiil
seyahat giderlerini iade etmek Fiil
seyahat giderlerini teyid etmek Fiil