relevance

  1. Noun ilgi, alâka, aidiyet, münasebet, uygunluk.
delilin işe yararlığı