reluctant

  1. Adjective isteksiz, gönülsüz, hevessiz, çekingen, müstağni.
  2. Adjective direnen, dayatan, mukavemet/muhalefet eden, karşı koyan.
kaçınmak Verb
ağır davranmak Verb
istemeden verilen rıza
istemeye istemeye rıza göstermek Verb
tok satıcı
bir şeyi yapmayı istememek Verb
borca girmek istememek Verb